1.02.2008.  

Cienījamas programmas „Veiksmīgs uzņēmējs” tālmācības dalībnieces!
Informējam jūs, ka nodarbība, kura bija paredzēta 29. februārī  tiek pārceltā uz 25.februāri.
 

21.12.2007.  

Cienījamas programmas „Veiksmīgs uzņēmējs” dalībnieces!

Apsveicām jūs ar mācību programmas veiksmīgu pabeigšanu! Gaidām jūsu atsauksmēs un dzīves stāstus.

Vēlam jums Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgo Jauno gadu!

27.11.2007.  

Cienījamas programmas „Veiksmīgs uzņēmējs” tālmācības dalībnieces!

Informējam jūs, ka nodarbība, kura bija paredzēta 30. novembrī tiek pārceltā uz 7.decembri.

20.11.2007.  

  Cienījamas programmas „Veiksmīgs uzņēmējs” tālmācības dalībnieces!

Informējam jūs, ka no 2007. gada decembra nodarbības notiks Rīgas Menedzēru skolas telpās Elizabetes ielā 45/47, 3. stāvā.

24.09.2007.

Āpmācības programmas “Veiksmīgs uzņēmējs”

3. kursa dalībnieku pirmā nodarbība notiks:

Lielā grupa - 1. oktobrī  plkst. 16:00,
Rīgā, Jeruzalemes ielā 2/4, 2. stāvā.
Rīta mazā grupa – 4. oktobrī plkst. 10:00,
Rīgā, Jeruzalemes ielā 2/4, 2. stāvā.
Vakara mazā grupa – 4. oktobrī, plkst. 16:00,
Rīgā, Jeruzalemes ielā 2/4, 2. stāvā.

 

03.09.2007.

    

Rīgas menedžeru skola aicina darbā
 
treneri - konsultantu (-i)
 
darbam projektĀ
 
Prasības kandidātiem:
 
- vēlama augstākā izglītība
- pieredze apmācību un semināru procesa nodrošināšanā.
- labas komunikāciju spējas;
- zināšanas par lietvedību, mārketingu, grāmatvedību un komercdarbības organizēšanas  
   procesiem;
- apmācāmo grupu vadīšanas iemaņas;
- darba tirgus prasību pārzināšana;
- prasme strādāt ar datoru;
- latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas.
 
Darba pienākumi:
 
·        piedalīties apmācību programmu izveidošanā;
·        vadīt grupu nodarbības;
·        sniegt konsultācijas grupu dalībniekiem;
·        nodrošināt un koordinēt kopā ar galveno treneri tālmācības grupas apmācību procesu

CV un pieteikumu sūtīt līdz 01.10.2007. pa e-pastu: rms@rms.lv

 

 

Pašlaik  līdz 30.06.2007 notiek pieteikšanās tālmācības grupai (sk. nodaļu "Tālmācība")

 

 Š. g. 28.maijā notika projekta "Veiksmīgs uzņēmējs" Preses konference

Tajā tika stāstīts par projektu, tā mērķiem un uzdevumiem, norises gaitu un jau sasniegtajiem rezultātiem, kā arī bija iespēja intervēt projekta dalībnieces. Konferencē piedalījās preses pārstāvji no dažādām avīzēm un radio.

 

       

       

 

  

2007. gada 10. aprīlī sākās projekta „Veiksmīgs uzņēmējs” pirmā klātienes grupas nodarbība, kurā piedalījās 17 dalībnieces

 

  

 

15.03.2007.

    

Rīgas menedžeru skola aicina darbā
 
treneri - konsultantu (-i)
 
darbam projektĀ
 
Prasības kandidātiem:
 
- vēlama augstākā izglītība
- pieredze apmācību un semināru procesa nodrošināšanā.
- labas komunikāciju spējas;
- zināšanas par lietvedību, mārketingu, grāmatvedību un komercdarbības organizēšanas  
   procesiem;
- apmācāmo grupu vadīšanas iemaņas;
- darba tirgus prasību pārzināšana;
- prasme strādāt ar datoru;
- latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas.
 
Darba pienākumi:
 
·        piedalīties apmācību programmu izveidošanā;
·        vadīt grupu nodarbības;
·        sniegt konsultācijas grupu dalībniekiem;
·        nodrošināt un koordinēt kopā ar galveno treneri tālmācības grupas apmācību procesu;
 
CV un pieteikumu sūtīt līdz 10.04.2007. pa e-pastu: rms@rms.lv

 

 

02.01.2007.
    
Rīgas menedžeru skola aicina darbā
 
treneri - konsultantu (-i)
 
darbam projektĀ
 
Prasības kandidātiem:
 
- vēlama augstākā izglītība
- pieredze apmācību un semināru procesa nodrošināšanā.
- labas komunikāciju spējas;
- zināšanas par lietvedību, mārketingu, grāmatvedību un komercdarbības organizēšanas  
   procesiem;
- apmācāmo grupu vadīšanas iemaņas;
- darba tirgus prasību pārzināšana;
- prasme strādāt ar datoru;
- latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas.
 
Darba pienākumi:
 
·        piedalīties apmācību programmu izveidošanā;
·        vadīt grupu nodarbības;
·        sniegt konsultācijas grupu dalībniekiem;
·        nodrošināt un koordinēt kopā ar galveno treneri tālmācības grupas apmācību procesu
CV un pieteikumu sūtīt līdz 10.01.2007. pa e-pastu: rms@rms.lv

 

SIA „Rīgas menedžeru skola” ir sākusi realizēt projektu, kuru finansē Eiropas Sociālais Fonds un Latvijas valsts. Šīs programmas mērķis ir veicināt darbaspēka konkurētspējas un kvalitātes attīstību, mērķa grupa ir cilvēki pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, kas vairumā gadījumu ir sievietes.

     Programma piedāvās tādas aktivitātes, kā nodarbības grupās, konsultatīvās tikšanās, kas tiks organizētas kursu starplaikos. Nodarbības vadīs treneri - konsultanti. Kursa laikā būs iespēja saņemt metodiskos materiālus, tiks doti arī mājas uzdevumi.

     Pilna programma sastāv no četriem kursiem un katra kursa apjoms ir sešas nodarbības pa četrām stundām. Kursa pirmās daļas darbības laiks 2007.gada aprīlis – jūnijs, otrās – 2007.gada oktobris – decembris. Kursi notiks gan latviešu, gan krievu valodā.

     Programmā ietvertas lietišķo un personības prasmju un iemaņu attīstība, novērtēšana un spēja integrēties darba tirgū. Uzsvars - komercdarbības uzsākšana, vai darbs kā pašnodarbinātai personai.

     Lai veicinātu reģionālo attīstību, šī programma tiks piedāvāta arī tālmācībā, ar WEB-lapas starpniecību. Programmas ietvaros tālmācības dalībniekiem būs jāveic patstāvīgais darbs, būs pieejami mācību materiāli un arī treneru – konsultantu klātienes konsultācijas reizi mēnesī.

     Aicinām visas ieinteresētās personas, valsts un nevalstiskās organizācijas būt atsaucīgiem, informēt potenciālos programmas dalībniekus par šo programmu un iesaistīties dalībnieku atlasē.

Līdz 10. aprīlim notiek mācību grupas komplektēšana. Nodarbību sākums 10. aprīlī plkst. 16:00.

Āpmācības programmas “Veiksmīgs uzņēmējs”

4. kursa dalībnieku pirmā nodarbība notiks:

Lielā grupa - 11. novembrī plkst. 16:00,

Rīgā, Jeruzalemes ielā 2/4, 2. stāvā.

Rīta mazā grupa – 15. novembrī plkst. 10:00,

Rīgā, Jeruzalemes ielā 2/4, 2. stāvā.

Vakara mazā grupa – 15. novembrī, plkst. 16:00,

Rīgā, Jeruzalemes ielā 2/4, 2. stāvā.

Cienījamas programmas „Veiksmīgs uzņēmējs” dalībnieces!

 Informējām jūs, ka 2007. gada decembrī  nodarbības notiks Rīgas menedžeru skolas telpās Elizabetes lielā 45/47, 3 stāvā.

 

 

07.11.2007.

Āpmācības programmas “Veiksmīgs uzņēmējs”

4. kursa dalībnieku pirmā nodarbība notiks:

Lielā grupa - 12. novembrī  plkst. 16:00,
Rīgā, Jeruzalemes ielā 2/4, 2. stāvā.
Rīta mazās grupas – 15. novembrī plkst. 10:00,
Rīgā, Jeruzalemes ielā 2/4, 2. stāvā.
Vakara mazā grupa – 15. novembrī, plkst. 16:00,
Rīgā, Jeruzalemes ielā 2/4, 2. stāvā.

 

Informējam jūs, ka nodarbība, kura bija paredzēta 29. februārī  tiek pārceltā uz 25.februāri.

Tālmācības grupas dalībnieku pirmā tikšanās notiks 6. jūlijā pulksten 13:00 Rīgas Menedžeru skolas telpās Elizabetes ielā 45/47 - 3. stāvā.