Projekta “Lietišķo un personības prasmju un iemaņu attīstības apmācības programma “Veiksmīgs uzņēmējs”” apmācību programmas “Veiksmīgs uzņēmējs” ietvaros ir plānots apmācīt mērķa grupu – vecākus, kuri vēlētos atgriezties darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma. 
     Projekts sekmēs izvēlētās mērķa grupas situācijas vispārējo uzlabošanos, kompensējot vienlīdzīgu iespēju trūkumu, uzlabojot to konkurētspēju darba tirgū, tai skaitā veiksmīgu komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanu.
    Projekta mērķa grupa netiek šķirota pēc dzimuma. Bērna kopšanas atvaļinājumu var izmantot gan māte, gan tēvs. Pagaidām statistika liecina, ka atstumtības riska grupu, kurai ir grūtības atgriezties darba tirgū pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, galvenokārt veido sievietes.
    Projektā ir paredzēta arī tālmācības programmas realizācija. Dotā apmācību forma nodrošinās iespēju iesaistīties apmācībās arī ārpus Rīgas dzīvojošiem mērķa grupas pārstāvjiem. Līdz ar to, projekts sekmē līdzvērtīgu komercdarbības uzsākšanas priekšnoteikumu radīšanu visā Latvijā, lai veicinātu līdzsvarotu valsts teritorijas, reģionu un to daļu attīstību.
    Tāmācība (ar Interneta palīdzību) ļauj veikt apmācību plašā Latvijas teritorijā. Tālmācības kursa dalībnieki saņems visu nepieciešamu informāciju, uzdevumus un konsultācijas no trenera-konsultanta; tālmācības kursa dalībniekiem būs jāraksta atskaites. Pie tam, projekta ietvaros izveidotā Interneta mājas lapa lielā mērā sekmēs informācijas sabiedrības attīstību.
    Lai paaugstinātu sociālās atstumtības riska grupas, tai skaitā vecāku pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, iesaisti komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanā, projekts piedāvā atbilstošas apmācības un konsultācijas. Apmācības, kas sekmē motivācijas paaugstināšanos, veicina personīgo un lietišķo kontaktu dibināšanu, palīdz iemācīties izvirzīt mērķus, komunicēt, attīstīt līdera dotības, spēju strādāt ar liela apjoma informāciju un atrast tajā sev vajadzīgo utt.
    Projekta īstenošanas gaitā ir plānots pilnveidot šo apmācību programmu un adaptēt to mērķauditorijas – vecāku, kas vēlas atgriezieties darba tirgū pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, vajadzībām.