Pētījums
Latvijā ir vairākas sociālās atstumtības riskam pakļautas iedzīvotāju grupas, kuras sastopas ar grūtībām pilnvērtīgi iekļauties darba tirgū. Šo cilvēku vidū ir arī pirmspensijas vecuma cilvēki. Tam par cēloni var būt sabiedrībā valdošie stereotipi, iespējams, pirmspensijas vecuma iedzīvotāju prasmju un zināšanu trūkums, kas neļauj viņiem konkurēt darba tirgū, darba devēju zemā ieinteresētība algot šādus cilvēkus, kā arī šo cilvēku neticība saviem spēkiem.
SIA Rīgas Menedžeru Skola sadarbība ar Baltijas Franšīzes Fondu īstenoja pētījumu „Sociālās atstumtības aspektu analīze pirmspensijas vecuma iedzīvotāju veiksmīgai integrācijai darba tirgū”. Pētījuma mērķis bija dot ieguldījumu analītiskās bāzes veidošanai pamatotu politisko lēmumu pieņemšanai ar nodarbinātību saistītos jautājumos, tādējādi pastarpināti veicinot darba tirgus harmonizāciju, kā arī iegūt pamatotu un sistemātisku informāciju par pirmspensijas vecuma iedzīvotāju iespējām integrēties darba tirgū, atklājot viņu trūkumus un stiprās puses, un sniegt ieteikumus un rekomendācijas problēmas pozitīvam risinājumam.
2007. gada 27. augustā Domina Hotel telpās notika pētījuma rezultātu prezentācija. Pasākumā piedalījās pētnieki, eksperti, darba dēvēji, pirmspensijas vecuma iedzīvotāji, NVO pārstāvji un vairāki žurnālisti.Lūdzu, spiediet šeit, lai lejuplādētu visu pētījuma tekstu!
Lapu ieteicams skatīt ar Mozilla Firefox 1.5 vai Internet Explorer 6, vai jaunākām versijām ar 1024 x 768 px ekrāna izšķirtspēju.
Designed and developed by Marshal Design and Boriss Zagrebins, 2006