Grundtvig partnerība
"Ētiskā kompetence kā izglītības sastāvdaļa pieaugušo izglītībā"

("Ethics Competence as Educational Component in Adult Education")
MĒRĶFINANSĒJUMA LĪGUMS 2009-1-LT-1-GRU06-01358 7
 

Ētiskā kompetence pieaugušo izglītībā paredz veicināt mūžizglītības politiku un ir viens no Eiropas Kvalifikācijas Struktūras galvenajiem instrumentiem. Šī projekta būtība paredz izveidot uzlabotu instrumentu kopumu pieaugušo ētisko kompetenču apmācībai un novērtēšanai. Neskatoties uz pašreizējo ētisko kompetenču definēšanas daudzveidību izglītībā, ir skaidra viena lieta: šīm sociālajām kompetencēm ir liela ietekme uz cilvēku profesionālismu no vienas puses un cilvēka personīgajiem panākumiem no otras puses. Visi projektā iesaistītie partneri un apmācāmie no saprotamām vadlīnijām iegūs zināšanas, kā apmācīt un novērtēt pieaugušo ētiskās kompetences, kas ir galvenais projekta mērķis. Lai izstrādātu instrumentus un vadlīnijas, partneri veiks izpēti un izmēģinās esošos instrumentus savās valstīs, noteiks kopējās Eiropas vērtības, izplatīs tās projektā iesaistīto partneru un skolnieku starpā, lai, balstoties uz dažādām Eiropas pieredzēm un perspektīvām, izveidotu kopēju unikālu modeli. Partnerības ietvaros notiks modeļa izmēģināšana un pēc vajadzības tas tiks uzlabots.
Darbības rezultātā tiks izveidots buklets un mājas lapa ar instrumentiem un metodoloģiskajām vadlīnijām pieaugušo izglītības ētisko kompetenču apmācībai un novērtēšanai.