Izstrādāts: Rīgas Menedžeru skola        http://www.rms.lv/bionett/

Cik kilometrus transportlīdzeklis nobrauks gadā:                       km

Kāds ir degvielas patēriņš jūsu transportlīdzeklim:                     lit. 

Dīzeļdegvielas cena:                                                                          Ls

BioDīzeļdegvielas cena:                                                                      Ls

Dīzeļdegvielas patēriņš ziemas mēnešos (procenti no kop.)    % 

Transportlīdzekļa dzinēja pārkārtošanas izdevumi:                     Ls