Bio-Nett  --> 

Biodegviela:

1. biodīzeļdegviela
2. bioetanols
3. biogāze

Biodīzeļdegviela

ir ķīmisks savienojums - esters, savienojoties rapša eļļai un 100% spirtam katalizatora klātbūtnē. Biodīzeļdegvielas ražošanas procesā nerodas nekādi blakus produkti, kuri nevarētu tikt lietderīgi izmantoti. Biodīzeļdegvielas priekšrocības: nav sēra, kā rezultātā saudzē motoru; labākas eļļošanās īpašības pagarina detaļu darba mūžu; ir augstāks cetānskaitlis, labi uzliesmo un deg, nodrošina vienmērīgu motora darbību; bioloģiski ātri sadalīs, nav indīgas, samazinās kvēpu daudzums atgāzēs.

Augu eļļa

(rapša u.c. augu eļļas) tiek iegūta ar aukstās spiešanas metodi (pie 40 C temperatūras) un lielās rūpnīcās rafinātās eļļas veidā (sēklu pārstrādes process pie 80 C temperatūras).

Bioetanols

ir etanols, ko iegūst raudzēšanas ceļā no biomasas, lai izmantotu kā biodegvielu. Par izejvielu bioetanola ieguvei izmanto cukurniedres, cukurbietes, cieti saturošus materiālus kā graudus pēc to fermentatīvas apstrādes vai koksni pēc hidrolīzes. Parasti bioetanolu kā degvielu izmanto maisījumos ar benzīnu dažādās proporcijās. Bioetanola pievienošana benzīnam uzlabo degvielas kvalitāti un veicina degvielas pilnīgāku sadegšanu iekšdedzes dzinējos un atmosfērā mazākā daudzumā iznes kaitīgas nepilnīgās sadegšanas produktus.

Biogāze

ir deggāze, kas veidojas biomasas anaerobās fermentācijas procesā, kas var būt attīrīta (atdalot sērūdeņradi) līdz dabasgāzes kvalitātei un izmantota kā biodegviela. Biogāze var būt kā degvielas pielietojums un papildus var izvēlēties tās izmantošanu arī elektroenerģijas ražošanā, kā arī siltuma ieguvē. Tās automašīnas, kuras jau brauc ar dabasgāzi, bez papildus pielāgošanas var izmantot biometānu.

BTL (BiomastoLiquid vai Synfeul)

sintētiskā degviela, kura pagaidām, kooperējoties vairākām Eiropas Savienības valstīm, tiek iegūta pildot iekārtās, lai skaidrotu izmaksas, tehniskās problēmas un testētu visu ražošanas procesu, izraudzītu efektīvāko tehnoloģiju. BTL degvielas priekšrocība ir tā, ka tās ieguvei var izmantot ļoti dažādas izejvielas - gan salmus, bioloģiskos atkritumus, koksnes atliekas un arī, protams, enerģētiskās kultūras.
   Projekta Latvijas partneri:

       

   Projekta starptautiskie partneri: