Bio-Nett  --> BIODEGVIELA LATVIJĀ

Biodegviela Latvijā: problēmas un perspektīvas (ES žurnāls)

Latvijas politika atjaunojumo energoresursu jomā

Pētījumi

Ziņojumi EK par biodegvielas izmantošanu Latvijā

Biodegvielas attīstības konsultatīvās padomes sēžu protokoli

Biodegvielas attīstības konsultatīvās padomes nolikums

Eiropas Savienības un Latvijas likumdošana

Rīcības plāns programmas "Biodegvielas ražošana un lietošana Latvijā" īstenošanai

16. 03.2004.

Biodegvielu likums

Biodegvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība
27.04. 2004.

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība"
28.12. 2006.


BIODEGVIELA EIROPĀ

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

EuropaBio environmental sustainability criteria for biofuels

EuropaBio

A vision for 2030 and beyond

The European Commission says no to reviewing biofuel percentage goal

Suspend 10 percent biofuels target, says EEA's scientific advisory body

European biofuel policies in retrospect

European Union Biofuels Policy and Agriculture: An Overview

EU Strategy for Biofuels

 

Vairāk noderīgu materiālu par biodegvielu Eiropas līmenī var atrast angļu sadaļā   Projekta Latvijas partneri:

       

   Projekta starptautiskie partneri: