Bio-Nett  

Vietējas Steering Committee sanāksmju protokoli:

1. sanāksme

2. sanāksme

Vietēja Tīkla sanāksmju protokoli:

1. sanāksme

Vietējo Tematisku grupu sanāksmes:

1. sanāksme   Projekta Latvijas partneri:

       

   Projekta starptautiskie partneri: