Bio-Nett  
Līdz ar projekta Bio-NETT nobeigumu griežamies pie visām ar biodegvielu tieši un netieši saistītām personām:

- Atbilstoši ES nosacījumiem biodegvielas īpatsvaram kopējā enerģētiskā valsts bilancē 2010. gadā jāsastāda 5,75%.

Līdz 2020. gadam, atbilstoši Eiropas Komisijas direktīvām, kuras iezīmē "Jaunas rūpnieciskas revolūcijas" sākumu katrai no Eiropas Savienības valstīm jāpanāk siltumnīcefekta gāžu emisiju samazināšanu par 20% (salīdzinot ar 1990. gadu līmeni); panākt, ka atjaunojamo energoresursu procentuālā daļa līdz 2020. gadam veidotu 20% (salīdzinot ar pašreizējiem 8,5%) un panākt, ka biodegviela apmierinātu 10% no kopējās transporta degvielas vajadzībām.
Šā mērķa sasniegšana kalpos mūsu planētas izdzīvošanai.

- Pašlaik pasaules masu mēdijos biodegvielas ražošanas mērķtiecība izraisu plašus un neizbēgamus strīdus, (ieskaitot apvainošanu, ka biodegviela ir vainīga pārtikas cenu kāpumā), jebkuras jaunas idejas virzīšanā uz degvielas pasaules tirgu, kurā valda, negribēdami zaudēt kaut vai mazāku daļu no savas peļņas, fosilās degvielas milži.

Tagad ir svarīgi nepazaudēt jau iegūto, racionāli darboties, meklēt kompromisus, veicināt atjaunojamo resursu plašāku ieviešanu un ticēt precīziem aprēķiniem un veselajam saprātam. Un jebkura masu mēdija kampaņas gadījumā atbildēt uz jautājumu: "Kam tas ir izdevīgi?"     

Pēc projekta beigām, 2008. gada augustā, tālākā darbība biodegvielas virzīšanā turpinās sadarbībā ar Latvijas Biodegvielas asociāciju.

Gaidām Jūsu jautājumus un ierosinājumus uz ilze@rms.lv


Seminārs "Biodegviela mūsu transportā"  25. 08. 2008, Daugavpilī

Seminārs "Biodegviela mūsu transportā"  18. 07. 2008, Ventspilī

Bio-NETT projekta Local Steering Committee 6. tikšanās, 21.06.2008

Bio-NETT projekta  partneru piektā tikšanās Mursijā, Spānijā, 2008. gada 12. jūnijā


Bio-NETT projekta Network 6. tikšanās, 06.06.2008

Bio-NETT projekta Local Steering Committee 5. tikšanās, 25.04.2008


Bio-NETT projekta Network 5. tikšanās, 18.04.2008

Seminārs "Biodegviela mūsu transportā"  28. 03. 2008., Tukumā


Bio-NETT projekta  partneru piektā tikšanās Tipperary, Īrijā, 2008. gada 28.-29. februāris

Tikšanās laikā projekta partneri apsprieda pēdējo projekta progresa ziņojumu un dalījās ar sasniegtajiem rezultātiem pa valstīm katrā darba posmā. Īrijas BioEnerģijas Asociācija partnerus iepazīstināja ar situāciju un saniegumiem Īrijā biodegvielas sfērā.


Bio-NETT projekta Network 4. tikšanās, 08.02.2008

Bio-NETT projekta Local Steering Committee 4. tikšanās 24.01.2008

Seminārs "Biodegvielas klasteru darbības iespējas Latvijā", 04.12.2007, Jelgava


Bio-NETT projekta Network 3. tikšanās, 16.11.2007


Bio-NETT projekta ceturtā partneru tikšanās Milānā, Itālijā 2007. gada 15. – 16. oktobrī
 
Tikšanās laikā projekta partneri apsprieda starpziņojumus un dalījās ar sasniegtajiem rezultātiem pa valstīm katrā darba posmā.
Tāpat tikšanās ietvaros notika apmācības un organizēta darba grupa.
Otrajā dienā visi partneri devās organizētā tehniskajā vizītē uz vietējo biodegvielas ražošanas rūpnīcu.
Tikšanās noslēgumā partneri vienojās par turpmāk projekta ietvaros veicamajām aktivitātēm un uzlabojumiem, lai veiksmīgi sasniegtu projekta mērķus.                                      
 
 
Bio-NETT projekta Network 2. tikšanās, 23.07.2007

Bio-NETT projekta Local Steering Committee 3. tikšanās, 07.06.2007


Notika pirmais seminārs "Biodegviela mūsu transportā" Rīgā

 2007.g. 15.maijā Rīgas Menedžeru skolas telpās tika organizēts seminārs automehāniķiem un citiem interesentiem par biodegvielas izmantošanu transportā. Daumants Znatnajs, Biodegvielas Asociācijas prezidents, pastāstīja par kopēju situāciju biodegvielas sfērā Latvijā un jaunumiem Eiropas Savienībā. Vitolds Šneps, RTU Transporta institūta docents, stāstija par tehniskām lietām, par biodegvielas izmantošanas iespējām transportā. Seminārs notika diskusiju veidā un dalībnieki aktīvi iesaistījās debatēs. Visi izteica vēlmi piedalīties arī turpmākos semināros, jo šī tēma pašlaik ir ļoti aktuāla.

 

Bio-NETT projekta trešā partneru sanāksme Zviedrijā
 
Tā notika 2007.g. 7.maijā Vaxjo pilsētā un tika pieskaņota starptautiskai konferencei "Sustainable Regions and Municipalities 2007". Projekta partneri dalījās ar sasniegtiem rezultātiem, kopīgi risināja radušās problēmas, kā arī apsprieda progresa ziņojuma rezultātus. Partneri vienojas par turpmāk veicamām aktivitātēm un uzlabojumiem, stāstīja par biodegvielas situāciju savā valstī. Notika vienošanās par nākamo sanāksmi Itālijā un par vēlamām tēmām partneru apmācībai.
 

 

 


2007.gada 13.martā notika projekta Bio-NETT konsultantu sanāksme

Tika diskutēts par jaunumiem Latvijas un Eiropas biodegvielas tirgū. Konsultanti apsprieda nākamās projekta aktivitātes, tos virzienus, kuros šobrīd ir jāveic aktīva darbība un veica precizējumus projekta darba kārtībā. Viena no svarīgākām tēmām bija mācību semināru organizēšana. Ar konsultantiem tika apspriestas iespējamas mērķa grupas, semināru tēmas un norises vietas. Tika noteikts, ka semināru mērķa auditorija Latvijā varētu būt automeistari, kā arī tika sagatavots aptuvens mācību norises plāns.

                                      
 
 
Bio-NETT projekta Local Steering Committee 2. tikšanās un Network 1. tikšanās 27.11.2006

Bio-NETT projekta Local Steering Committee 1. tikšanās, 24.07.2006


Bio-NETT projekta starptautiskā partneru sanāksme Rīgā

Otrā projekta partneru sanāksme notika Latvijā 2006.gada 3.- 4. jūlijā, kur partneri iepazīstināja ar paveikta darba rezultātiem un sastaptajām grūtībām. Gandrīz visi partneri ir nodibinājuši kontaktus ar vietējām pašvaldībām, biodegvielas ražotājiem un lauksaimniekiem. Partneri apskatīja katras projekta darbības fāzes progresu un veica precizējumus. Projekta partneri piedalījās mācību seminārā, kuru vadīja Guy Hitchcock un Ben Lane no Sustainable Transport Solutions Ltd. (Londona). Prezentētas tēmas aptvēra Eiropas Savienības un nacionālo likumdošanu biodegvielas sfērā, kā arī biodīzeļa, bioetanola un biometāna ražošanu, izmantošanu, ekonomiskus un apkārtējas vides aspektus.

 

                                          

 


Bio-NETT projekta starptautiskā partneru sanāksme Londonā
 
2006.gada 16. – 17. februārī notika projekta ievirzes sanāksme (Kick-off meeting), kur partneri saskaņoja veicamās aktivitātes, realizācijas laikus un ieplānoja nākamas tikšanās. Katrs no partneriem pastāstīja par esošo situācija biodegvielas tirgū savā valstī, problēmām un iespējamiem risinājumiem ar projekta palīdzību. Tika precizētas aktivitātes, kas ir jāveic līdz nākamai sanāksmei.   Projekta Latvijas partneri:

       

   Projekta starptautiskie partneri: