Bio-Nett 
    
    Projekta mērķa grupas ir biodegvielas piegādes ķēdes dalībnieki; sabiedriskās instances kā mērķa patērētāju grupa, enerģijas aģentūras kā galvenie veicinātāji, tehniskie eksperti, fermeri kā biodegvielas ražotāji un izplatīšanas uzņēmumi.
 
Piegādes ķēdes dalībnieki:
 •  fermeri
 •  eļļas savākšanas uzņēmumi
 •  biodegvielas iekārtu ražošanas kompānijas
 •  biodegvielas ražošanas kompānijas un kooperatīvi
 •  degvielas izplātītāji un mazumtirgotāji.
 
Galapatērētāji:
 • Vietējas instances
 • Citas sabiedriskā sektora organizācijas (policija, slimnīcu transports utt.)
 • Skolas
 • Mazie un vidējie uzņēmumi.
 
Sabiedriskā sektora organizācijas tiks iesaistītas projektā, kā:
 • tiešie partneri,
 • piegādātāju tīkla locekļi,
 • galvenā mērķa grupa, lai palielinātu patērētāja informētību.


   Projekta Latvijas partneri:

       

   Projekta starptautiskie partneri: