Bio-Nett 
Projekta Bio-NETT galvenais mērķis ir atbalstīt
 
 
„biodegvielas piegādes un izmantošanas attīstību vietējā līmenī, izveidojot integrētāku un saistītāku tirgus struktūru, apvienojot piegādātājus un patērētājus caur vietējo tīklu sistēmu pilsētas un lauku apvidos”.
 
 
Mērķa sasniegšanai, Bio-NETT projekts:
 • Izveidos vietējo biodegvielas tīklus, tādējādi nodrošinot struktūru, kura koordinētu vietējo reģionālo un nacionālo konsultēšanas kompāniju un citu atjaunojamās enerģijas organizāciju pārstāvju ieguldījumu.
 • Palielinās uzticēšanos un zināšanas biodegvielas izmantošanā sabiedriskā sektora organizācijās un fermeru sabiedrībās, biodegvielas produkcijas piegādei, ar mācību un kapacitātes stiprināšanas aktivitāšu palīdzību, kas:  
 •   informēs sabiedriskā sektora organizācijas par biodegvielas piegādes ilgspējīgas dabas potenciāliem labumiem pirms lēmumiem par transporta iepirkšanu,
 •   pamudinās sabiedriskā sektora organizācijas izmantot atbalsta un  konsultāciju shēmas, tādējādi palielinot biodegvielas izmantošanu sabiedriskā sektora transporta programmās,
 •   palielinās lauksaimniecības biznesa apjomu, kas sekmē jaunu daudznozaru ražošanas un uzņēmējdarbības iespējas, kas saistītas ar ilgspējīgu lauksaimniecības darbību.
 • Veidos piegādes tīkla tematiskās grupas ar projekta partneru starpniecību, lai sagatavotu informatīvu materiālu, kurš sniegs detalizētu novērtējumu par biodegvielas piegādes tīklu. Tiks veidotas četras grupas, lai pārvarētu esošās barjeras:
 •   lauksaimniecībā;
 •   biodegvielas ražošanā;
 •   izplatīšanā un uzglabāšanā;
 •   transporta sektorā.
 • Veidojot pārliecinošus praktiskus piemērus, atbalstīs efektīvu biodegvielas piegādes tīkla attīstību.
 • Izplatīs projekta rezultātus, attīstīs zināšanas un atbalstīs biodegvielas piegādes tīklus visā Eiropas Savienībā. Par projekta rezultātiem informēs Eiropas Komisiju un dalībvalstis, sekmējot reģionālo biodegvielas informācijas centru izveidošanu.

Ir sagaidāmi šādi tiešie projekta rezultāti:
  1. Projekta vietējo un starptautisko uzraudzības grupu izveidošana no katra tīkla pārstāvjiem, projekta pārraudzībai labāko paraugu tālākai nodošanai.
  2. 5 reģionālo biodegvielas tīklu izveidošana, vietējās piegādes un izmantošanas attīstības atbalstam.
  3. 2 jaunu biodegvielas transporta projektu ieviešana, lai iesaistītu katra partnera reģiona sabiedriskā sektora organizācijas un piegādātājus.
  4. Biodegvielas tematisku grupu izveide lauksaimniecībā, biodegvielas ražošanā, izplatīšanā/glabāšanā, transporta sektorā, lai novērtētu un attīstītu stratēģijas barjeru pārvarēšanu biodegvielas ražošanā un izmantošanā.
  5. Apzināšanas palielināšana un labākās pieredzes mācību programmas apvienošana, lai veicinātu biodegvielas pielietošanu, ieviešot 5 dienu mācību programmu katrā valstī, kuru apgūtu vismaz 50 interesenti.
  6. Labāko praktisko piemēru un projekta dokumentācijas publicēšana - 500 brošūras un 100 CD-ROM.
  7. Vietējā tīkla partneru iesaistīšana 2 biodegvielas pilot projektu ieviešanā.
  8. Biodegvielas informācijas apmaiņas centra izveidošana.
  9. Atskaišu izstrāde, iekļaujot piegādātāju un patērētāju tīkla novērtējumu, viņu pieredzi un novērojumus.
  10. Atklātā semināra organizācija katra partnera reģionā, lai izplatītu tīklu pieredzi, labākos praktiskos piemērus un sekmētu nākamo tīklu izveidošanu (50 dalībnieki).
  11. Starptautiskā semināra organizēšana, zināšanu palielināšanai, labāko praktisko piemēru struktūras un starptautiskās tīklu sistēmas izplatībai (vismaz 75 dalībnieki).
  12. Galvenās mājas lapas izveidošana.
  13. Mājas lapas izveidošana katram partnerim.


   Projekta Latvijas partneri:

       

   Projekta starptautiskie partneri: